• Achtergrond controle
 • Digitaal onderzoek
 • Kunstroof tracering
 • Certificaat controle

Waarom InvestICT?

 • 20 jaar gecertificeerde ICT ervaring
 • Vakkundig en integer
 • Denkt met u mee en innoveert
 • Gespecialiseerd in digitaal rechercheren
 • Gespecialiseerd in encryptie
 • 24 uur bereikbaar voor opdrachtgevers
 • Gedetailleerde rapportages met foto's
 • Geavanceerde hulpmiddelen bij onderzoek
 • Ook voor bedrijfsfraude & diefstal
 • Verzekering & belastingfraude
 • Afspraak op locatie en in de avond
 • Tevens beschikbaar voor particulieren
 • Gratis mail certificaat bij contact!


Privacy

Privacy is een groot goed. Zonder privacy zou het maar een wilde bedoeling zijn voor wat betreft de persoonlijke gegevens en het eventuele gebruik cq. misbruik ervan. InvestICT is een groot voorstander voor de privacy van een individu en stelt dan ook alles in het werk om deze met de grootst mogelijke zin te respecteren.

Wetgeving

InvestICT dient zich ten alle tijden te houden aan de privacywetgeving welke vastgelegd is in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP, in de volksmond de Privacywet). Daar elk Europees land zijn eigen privacywet heeft, dient InvestICT zich ook te houden aan de wetgeving van het land waar wij onze opdracht proberen te vervullen.

In te zetten middelen

Het inzetten van zware middelen zoals camera inspectie, bakens en trackers doen wij alleen wanneer alle andere opties uitgeput zijn en nadat wij informatie hebben ingewonnen bij onze jurist en bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Toch zijn er specifieke gevallen waarin deze middelen ingezet kunnen worden. Zo kunnen er (extra) camera's ingezet worden wanneer bijvoorbeeld in het arbeidsovereenkomst staat vermeld dat het personeel te maken kan hebben met geïnstalleerde camera's in bijvoorbeeld het magazijn of op andere specifieke plaatsen. Het plaatsen van een baken kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de auto van de opdrachtgever zijn eigendom is (bedrijfswagens, huurauto's etc.). Dit betekent niet dat we meteen over gaan tot dit soort zware middelen. Eerst zullen andere middelen geprobeerd worden (bijvoorbeeld het visueel volgen van een object of het bestuderen van camerabeelden die al voor handen zijn).

Meldingsplicht

Tevens zijn wij altijd verplicht achteraf aan te geven dat een persoon gevolgd cq. onderzocht is. Nooit zullen wij overgaan tot stiekeme praktijken waarbij wij onze manier van handelen proberen te maskeren. Alles zal netjes gedocumenteerd worden waarbij wij ook onze hulpmiddelen tot in details beschrijven. Bij eventuele calamiteiten hebben wij een klachtenregeling waar iedereen gebruik van kan maken. Deze kunt u hier downloaden.

Documentatie

Alles wordt bij ons netjes gedocumenteerd. Zelfs de kladjes welke wij hanteren tijdens ons onderzoek zullen bewaard worden. Na elk onderzoek wordt alle documentatie ingescand en encrypted opgeslagen en bewaard in onze kluis. Deze moeten wij voor een bepaalde periode bewaren, maar na deze wettelijk bepaalde periode zal alles vernietigd worden door een officieel vernietigingsbedrijf waarvan wij een certificaat ontvangen. Wij zullen alles in het werk stellen zodat deze documentatie niet zomaar in de verkeerde handen kunnen vallen. Mocht dat wel gebeuren dan zijn wij verplicht u hiervan op de hoogte te stellen.

InvestICT is aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1570589.