• Achtergrond controle
 • Digitaal onderzoek
 • Kunstroof tracering
 • Certificaat controle

Waarom InvestICT?

 • 20 jaar gecertificeerde ICT ervaring
 • Vakkundig en integer
 • Denkt met u mee en innoveert
 • Gespecialiseerd in digitaal rechercheren
 • Gespecialiseerd in encryptie
 • 24 uur bereikbaar voor opdrachtgevers
 • Gedetailleerde rapportages met foto's
 • Geavanceerde hulpmiddelen bij onderzoek
 • Ook voor bedrijfsfraude & diefstal
 • Verzekering & belastingfraude
 • Afspraak op locatie en in de avond
 • Tevens beschikbaar voor particulieren
 • Gratis mail certificaat bij contact!


Dienst Opsporing

Opsporing is een dienst van InvestICT waarbij diverse objecten opgespoord kunnen worden in opdracht van een opdrachtgever. Dit kunnen personen zijn, maar ook eigendommen welke zijn ontvreemd of verduisterd. Eigenlijk is de dienst te breed om ruim te vernoemen op deze pagina.

De opsporing van personen gebeurt alleen wanneer de opdrachtgever kan overleggen dat men daadwerkelijk een (familiaire) connectie heeft met de vermiste. Dit kunnen natuurlijk verschillende manieren zijn, zoals een familielid, maar ook voor het innen van alimentatie bij een achterstallige betaling door de ex partner. We zullen altijd hiervoor aanvullende informatie "eisen" van de opdrachtgever om het gerechtvaardigd belang voorop te stellen. Denk hierbij aan een geboortecertificaat van een kind bij vermissing, aangifte bij de politie van vermissing of gerechtelijke documenten waaruit blijkt dat u op de een of andere manier een (familiaire) verbintenis heeft met de betreffende persoon.

We nemen geen opdrachten aan over de telefoon of via de mail. Vooraf zullen er gesprekken plaatsvinden waarbij we allereerst de opdrachtgever zullen screenen en om aanvullende documenten zullen vragen. Zie de alinea hierboven om welke documenten het eventueel zou kunnen gaan. We sporen geen personen op voor incassobureaus welke geen gemeentelijke of gerechtelijke verbintenis hebben. In het verleden is vaak gebleken dat de bedoeling achter dit soort bureaus heel anders van aard zijn dan waar wij voor staan.

Ontvreemde of verduisterde objecten vereisen ook weer andere documenten om het gerechtvaardigd belang voorop te stellen. Als u namens een bedrijf spreekt (directeur of bestuurslid bijv.) dan is een uitdraai van een KvK en een kopie van uw legitimatie vaak voldoende om aan te kunnen tonen dat de ontvreemde/verduisterende objecten eigendom van u of uw bedrijf zijn geweest. Aankoopbewijzen op naam en aangiftes bij de politie zien wij ook als bewijs van oorspronkelijk bezit. Om uitsluitsel te krijgen of we überhaupt u van dienst te kunnen zijn kunt u beter contact met ons opnemen. Elke situatie vereist vaak ook een eigen aanpak.

Vaak kunnen wij dus aanvullend werk doen na een aangifte bij de politie. Meestal verdwijnen diefstallen en verduisteringen op de spreekwoordelijke plank, simpelweg omdat er te weinig mankracht en uren beschikbaar zijn bij de lokale politie. Hier kunnen zij ook vrij weinig aan doen omdat andere zaken nu eenmaal meer prioriteit vereisen en dus voorrang krijgen. InvestICT kan dus het werk voor de politie doen in deze en wanneer een opdracht succesvol wordt afgerond kunnen wij een rapport aanleveren met aanvullend bewijsmateriaal welke in een rechtszaak als volwaardig bewijs kan worden gezien door een rechter. InvestICT is hiervoor bevoegd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie onder POB1476.